Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

Những thủ tục của tiến trình lập giải đã được hoàn tất xong : Nhận đơn đề cử, bầu vòng đầu xếp hạng bởi UBGT và các nhân sĩ, liên lạc trực tiếp và nếu gặp khó khăn thì bầu xếp hạng lại v.v…

Từ 15 đơn đề cử nhận được, chúng tôi đã thiết lập một danh sách ngắn gồm ba hồ sơ như sau:

 

Hội Anh Em Dân Chủ
Thượng Tọa Thích Thiện Minh
Anh Nguyễn Viết Dũng

Những hồ sơ được đề cử không có trong danh sách ngắn trên, không có không nhất thiết đồng nghĩa với không xứng đáng bằng. Ngược lại, chúng tôi đã mong muốn có được một danh sách ngắn dài hơn nhưng vì nhiều lý do, trong đó có lý do tôn trọng quyết định của người được đề cử, cho nên đã không thể thực hiện hơn được.

Tiến trình của giải bước qua giai đoạn chót : Cuộc bầu vòng hai bởi những người tham gia và yểm trợ cho giải.

Cuộc bầu vòng hai sẽ chỉ định tổ chức hay cá nhân sẽ được Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2016.

Từ đây đến hạn chót của cuộc bầu vòng hai, ngày 02.01.2016, UBGT tiếp tục kêu gọi đồng bào khắp nơi yểm trợ cho giải và tham gia cuộc bầu chọn vòng hai. Ngày công bố giải sẽ là ngày 09.01.2016 tại Paris nhân ngày Lễ Tưởng Niệm anh Trần Văn Bá và các Chiến Hữu.

Giải được tổ chức theo hình thức mở, tất cả những chi tiết, thông tin, cách thức bầu cũng như những đóng góp cho giải được đăng trên mang:

www.tinhthantranvanba.org

UBGT chân thành cám ơn các nhân sĩ sau đã nhận lời mời và đã tích cực tham gia bầu vòng đầu cùng với UBGT, cũng như đã tích cực giúp đỡ UBGT: Ông Nguyễn Văn Tấn (Gia Nã Đại), Ông Phùng Mai (Úc), Ông Nguyễn Quang Duy (Úc), Ông Huỳnh Ngọc Tuấn (Việt Nam).

Hải ngoại, 25.12.2015

Thay mặt UBGT,
Nguyễn Ngọc Bách, Pháp - Nguyễn Thế Thái, Úc - Nguyễn Hữu Phước, Hòa Lan - Trần Ngọc Giáp, Gia Nã Đại - Trần Quý Phong, Bruxelles, Vương Quốc Bỉ - Lê Hữu Đào, Liège, Vương Quốc Bỉ

Giải thưởng được yểm trợ bởi  :

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris – Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hòa Lan – Cộng Đồng Việt Nam Liège – Hội Thân Hữu Bỉ Việt – Hội Tương Trợ Pháp Việt – Compassion Vietnam – Hội Cựu Quân Nhân tại Pháp – Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam Úc Châu - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Munchen Bayern - Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá

 

Thêm bình luận

Mã an ninh
Đổi xác minh từ khác